Ffrindiau Ffitrwydd a Lles

Cartref > Plant > Ffrindiau Ffitrwydd a Lles

Dyma ein Ffrindiau Ffitrwydd a lles am y flwyddyn. Mae rhain i gyd yn angerddol at chwaraeon ac at gadw’n iach ac eisiau gwneud gwahaniaeth yn y meysydd yma o fewn yr ysgol. Bydd y grwp yma yn trefnu nifer o ddigwyddiadau yn yr ysgol a thu allan i’r ysgol a fydd yn cael eu harddangos yma.

Dyma ydi prif swyddogaethau ein ffrindiau Ffitrwydd a Lles

  • Gwella iechyd y disgyblion i gyd
  • Gwella ffitrwydd y disgyblion
  • Gofalu am POB disgybl
  • Edrych allan am les pob disgybl
  • Trefnu diwrnodau chwaraeon
  • Trefnu gemau/cystadlaethau/diwrnodau hwyl
  • Ffrindiau Ffitrwydd