Clwb Gofal Bore/Brecwast

Cartref > Rhieni > Clwb Gofal Bore/Brecwast

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

paent hopscotch ar iard yr ysgol
 
 
  • paent hopscotch ar iard yr ysgol
  • adeilad ysgol parc y bont
  • hogyn ifanc yn darllen llyfr mewn dosbarth ysgol

Mae’r ysgol yn cynnal Clwb Gofal Bore rhwng 7.50am a 8.15am gyda theuluoedd yn talu ffi o £1.20 y dydd y plentyn sydd i’w dalu ar-lein ar School Gateway. Os ydych yn dymuno manteisio ar y clwb brecwast am ddim, yna mae’r clwb yn cychwyn am 8.15am a bydd brecwast yn cael ei weini hyd at 8.30am – cofiwch, ni dderbynnir plant i’r clwb wedi’r amser yma. Os nad ydynt yn y Clwb Brecwast erbyn 8.30am dylech fod yn ymwybodol nad ydym yn derbyn cyfrifoldeb, nag yn goruchwylio’r plant cyn 8.40am.