Cais Mynediad

Cartref > Rhieni > Cais Mynediad

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

mynedfa ysgol parc y bont
 
 
  • mynedfa ysgol parc y bont
  • bagiau plant ar fachynnau mewn ysgol gynradd
  • plant tu allan mewn cylch darllen

Mynediad i Ddosbarthiadau Meithrin a Derbyn Medi 2024

Mae'n rhaid i rieni, sydd heb wneud yn barod, gyflwyno cais am fynediad i'r Dosbarth Meithrin neu'r Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2024.

Dosbarth Meithrin - Plant a anwyd rhwng 01/09/2020 a 31/08/2021

Dosbarth Derbyn - Plant a anwyd rhwng 01/09/2019 a 31/08/2020

Gwnewch eich cais ar-lein ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn.

Gwefan Cyngor Sir Ynys Môn