Blwyddyn 5 a 6

Cartref > Ysgol > Blwyddyn 5 a 6

Athrawes

Miss Leusa Williams

Uwch Gymhorthydd

Mrs Kath Jones

Cymhorthydd ADY

Mrs Jackie Jones

Cymhorthydd ADY

Mrs Sera Morris Hughes

Linc i waith themau

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

plant ysgol yn gweithio ar laptops mewn dosbarth
 
 
 • plant ysgol yn gweithio ar laptops mewn dosbarth
 • plant ysgol yn gweithio mewn dosbarth ysgol
 • llyfr gwaith ysgol disgybl gyda sgwennu pensil
 • plant ysgol yn gweithio mewn dosbarth ysgol
 • plant ysgol yn gweithio ar laptops mewn dosbarth
 • plant ysgol yn gweithio mewn dosbarth ysgol
 • plant ysgol yn gweithio mewn dosbarth ysgol
 • plant ysgol yn gweithio mewn dosbarth ysgol
 • hogyn ysgol gynradd yn gwenu tra'n gweithio ar waith ysgol yn y dosbarth