Clwb Hwyl Parc y Bont

Cartref > Rhieni > Clwb Hwyl Parc y Bont

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

arwydd croeso i ysgol parc y bont
 
 
  • arwydd croeso i ysgol parc y bont
  • paent a llun wedi paentio ar lliain bwrdd checkered coch
  • hogan ifanc yn darllen i gyd-ddisgyblion tu allan

Mae ‘Clwb Hwyl Parc y Bont’ ar agor bob dydd o 3.15 y.p. hyd 5.15 y.p. Codir ffî o £6.50 y sesiwn/y plentyn sydd yn cynnwys byrbryd a diod. Mae archebu lle yn angenrheidiol. Os yw eich plentyn/plant yn aros i’r Clwb Hwyl yna bydd aelod o staff yn eu casglu o’r dosbarth. Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Swyddog Cefnogi Ysgol.

01248 422350