Cynllun Gwella Ysgol

Cartref > Ysgol > Cynllun Gwella Ysgol

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

adeilad ysgol parc y bont
 
 
  • adeilad ysgol parc y bont
  • plant ifanc yn chwarae ar iard ysgol
  • peth chwarae a dringo pren ar iard yr ysgol

Dyma ein dogfen cynllun gwella ysgol, sy’n dangos ein cryfderau, llwyddiannu blaenorol yn erbyn ein blaenoriaethau a hefyd ein blaenoriaethau presennol. Bydd y ddogfen yma yn cael ei ddatblygu yn flynyddol wrth i ni ddatblygu.