Blwyddyn 1 a 2

Cartref > Ysgol > Blwyddyn 1 a 2

Athrawes

Miss Angharad Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Tammy Jones

Cymhorthydd

Miss Mandy Davies

Cymhorthydd ADY

Miss Josie Jones

.
Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

plant ysgol ar cae ysgol mewn cylch yn chwifio banner lliwgar
 
 
 • plant ysgol ar cae ysgol mewn cylch yn chwifio banner lliwgar
 • plant ysgol ar cae ysgol mewn cylch yn chwifio banner lliwgar
 • pedwar plentyn ifanc ar beiciau ar iard ysgol
 • hogyn ifanc ar beic ar iard ysgol
 • hogan ifanc yn chwarae ar iard ysgol
 • tair hogan ifanc ar cae ysgol yn gwenu
 • dwy hogan yn gwenu
 • hogan ifanc yn gwenu
 • dwy hogan yn gwenu